КОПЧЕ ЗА ПАРАЗИТНО СТЪКЛО ВМ1091 / СТЕНА-СТЪКЛО /

ОПИСАНИЕ