КЕРАМИЧНО СТЪКЛО


Керамичното стъкло е прозрачно огнеупорно стъкло
Това специално стъкло е поликристален материал, произведен чрез контролирана кристализация на обикновено стъкло. Стъкло-керамичните материали имат много общи свойства със стъклото и с керамиката, керамичното стъкло съчетава предимствата на обикновеното стъклото и специалните свойства на керамиката.
Основните приложения на керамичното стъкло са:

Средната издръжливост на термичен шок, според вида на стъклото е: