СТЪКЛОПАКЕТИ


“GLASS STAR” предлага голямо разнообразие от комбинации на стъкла при производството на строителни и декоративни стъклопакети, с възможност за вграждане на декоратвини елементи с различно покритие.

Автоматичната линия за производство на стъклопакет с която разполагаме, отговаря напълно на високите изисквания на нашите клиенти. Фирмата произвежда сертифицирани стъклопакети съгласно стандарт EN 1279-5:2010, както за собствени нужди, така и за колеги производители на алуминиева и PVC дограма.

СЕ маркировката е задължителна съгласно БДС EN 1279-1 и 1279-2 от 2006 г.

  За производството на стъклопакети с нискоемисийно стъкло с меко покритие, за рязането на стъклото и отнемането на мекия слой по периметъра на стъклата, инсталирахме линия с CNC управление на фирма LISEC - Австрия. 

Какво представлява стъклопакетът ?

  Стъклопакетът представлява херметично затворена конструкция от две или повече стъкла, отделени помежду им с различни по размер дистанционери. В повечето случаи стъклопакетите са от 75 % до 90 % от площта на прозореца и затова е от съществено значение да се избере качествен, задоволяващ всички желания за топло и шумо - изолация стъклопакет, а не само висококачествена дограма. В зависимост от броя стъкла, които изграждат стъклопакета те биват: двойни (еднокамерни) стъклопакети или тройни (двукамерни) стъклопакети. Добрата толпизолация се постига чрез комбинация от качествен профил с необходимите топлоизолационни характеристики и от подходящ стъклопакет. Степента на топлоизолация зависи от разстоянието между стъклата, вида и дебелината им. За повишаване на топлоизолацията се препоръчва поставянето на Нискоемисийно стъкло в стъклопакета.

То представлява флоатно стъкло с нанесен тънък слой метален окис и стъклопакет с него е почти 2 пъти по-добър изолатор от стъклопакет с две бели флоатни стъкла с дебелина 4 мм.

Какво е коефициент на топлопроводимост ?

Коефициентът на топлопроводимост U показва количеството топлина, която преминава през 1 кв. м. от стъклото за 1 час при разлика в температурата от двете страни - 1 градус. Поставянето на газ аргон, намалява енергийните загуби и повишава топлоизолационните свойства на стъклопакета с около 10 % (от 0,1 W/m2 K до 0,2 W/m2 K). По-високи топлоизолационни показатели могат да се постигнат и чрез поставянето на троен (двукамерен) стъклопакет.