КЕРАМИЧНО СТЪКЛО

Керамичното стъкло е прозрачно огнеупорно стъкло
Това специално стъкло е поликристален материал, произведен чрез контролирана кристализация на обикновено стъкло. Стъкло-керамичните материали имат много общи свойства със стъклото и с керамиката, керамичното стъкло съчетава предимствата на обикновеното стъклото и специалните свойства на керамиката.

Основните приложения на керамичното стъкло са:

  • Вграждане в камини
  • Вграждане в печки

Средната издръжливост на термичен шок, според вида на стъклото е:

  • Натриево-калциево силикатно стъкло–50 °С
  • Натриево-калциево силикатно полу-закаленостъкло–140 °С
  • Натриево-калциево силикатно закалено стъкло – 230 °С
  • Боро-силикатно стъкло – 350 °С
  • Керамично стъкло – 800 °С